INE PAN

 

cognitione logo

wsb nlu

 

 

Zapraszają na

XVII Międzynarodową Konferencję Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu

(EKONOMIA - ZARZĄDZANIE - FINANSE)

p.t.

Organizacje Komercyjne I Niekomercyjne Wobec Wzmożonej Konkurencji Oraz Wzrastających Wymagań Konsumentów

Pod Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MNiSW

 

18-19 CZERWCA 2018

Dwór
oraz

Konkurs czasopisma JEMI

CPCI Badge Monografie konferencyjne (Vol. 9 - Vol. 16) są indeksowane przez Web of Science. Kolejne są sukcesywnie oceniane przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

Słowo wstępne

Wzrastająca burzliwość otoczenia organizacji i procesy globalizacyjne, wymuszają na organizacjach poszukiwanie nowych sposobów odnoszenia sukcesu na rynku. Dotyczy to nie tylko organizacji działających dla zysku, ale również tych, które za cel stawiają sobie realizację celów społecznych. Stąd potrzeba organizacji konferencji naukowej, skierowanej do pracowników nauki i ludzi biznesu, którzy potrafią zdiagnozować bieżące problemy i wyzwania związane ze współczesnymi problemami ekonomiczno-gospodarczymi, dotyczącymi zarządzania i finansów. Tylko kompleksowe (z perspektywy makro i mikro) oraz interdyscyplinarne spojrzenie na problemy związane z zarządzaniem organizacjami for- i non-profit daje szanse na pełne zrozumienie ich funkcjonowania w otoczeniu.

Cel konferencji

 • stworzenie możliwości dyskusji,
 • prezentacja i upowszechnianie wyników badań i wdrożeń biznesowych,
 • integracja środowiska ludzi nauki i praktyki biznesowej,
 • prezentowane referaty zostaną poddane recenzji, zarówno przed ich publikacją, jak również podczas konferencji przez zaproszonych pracowników naukowych. 

Obszary tematyczne

 • nauki społeczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki,
 • nowe koncepcje, tendencje i wyzwania w ekonomii,
 • procesy globalizacji,
 • rozwój lokalny i regionalny,
 • metody i narzędzia zarządzania,
 • współczesne wyzwania dla marketingu w powiązaniu z zarządzaniem,
 • finansowe aspekty organizacji,
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami non-profit,
 • inne, związane z ekonomią, zarządzaniem i finansami.

Rada Naukowa

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Nalepka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Pawłowski - Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz  
 • prof. dr hab. Barbara Błaszczyk - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), Warszawa
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Marta Gancarczyk - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr hab. Anna Fornalczyk - Pomoc publiczna i ochrona konkurencji Comper, Łódź
 • dr hab. Krzysztof Klincewicz - Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Krajewski - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), Warszawa
 • prof. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Grażyna Leśniak-Łebkowska - Szkoła Główna Handlowa (SGH), Warszawa
 • prof. dr hab. Zbigniew Makieła - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr hab. Mieczysław Morawski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
 • prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
 • dr hab. Halina Piekarz - Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków
 • dr Natalia Potoczek - Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz
 • dr hab. Kazimierz R. Śliwa - Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków
 • dr Anna Ujwary-Gil, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz

Komitet organizacyjny

 • dr Anna Ujwary-Gil
  Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, WSB-NLU
  Redaktor Naczelny, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)
 • dr Natalia Potoczek
  Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, WSB-NLU
 • mgr Krzysztof Drabek
  Stowarzyszenie Doktorów i Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • mgr Joanna Bubała, i3D, Gliwice
 • mgr Daniel Habura, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), Warszawa