INE PAN

 

Zaprasza na

19-tą Międzynarodową Konferencję Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu

(EKONOMIA - FINANSE - ZARZĄDZANIE)

  Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu

 

 

Pod Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (patronaty 2017-2019, w trakcie przedłużenia na 2020)

MNiSW

 

7 GRUDNIA 2020

(online, platforma Teams)

 

 

 

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

 

 

 Pałac Staszica 2


oraz

Czasopismo partnerskie:

JEMI (Web of Science)

 

 

CPCI Badge Monografie konferencyjne (Vol. 9 - Vol. 16) są indeksowane przez Web of Science. Kolejne są sukcesywnie oceniane przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

Słowo wstępne

Wzrastająca burzliwość otoczenia i procesy globalizacyjne, wymuszają na podmiotach poszukiwanie nowych sposobów odnoszenia sukcesu na rynku. Dotyczy to nie tylko podmiotów działających dla zysku, ale również tych, które za cel stawiają sobie realizację celów społecznych. Stąd potrzeba organizacji konferencji naukowej, skierowanej do pracowników nauki i ludzi biznesu, którzy potrafią zdiagnozować bieżące problemy i wyzwania związane ze współczesnymi problemami ekonomiczno-gospodarczymi, w tych dotyczących zarządzania i finansów. Tylko kompleksowe (z perspektywy makro i mikro) oraz interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczno-gospodarcze daje szanse na pełne ich zrozumienie.

Cel konferencji

 • stworzenie możliwości dyskusji,
 • prezentacja i upowszechnianie wyników badań i wdrożeń biznesowych,
 • integracja środowiska ludzi nauki i praktyki biznesowej.

Obszary tematyczne

1) Nowe Wyzwania dla Polityki Gospodarczej:

 • Polityki makroekonomiczne
 • Polityka regionalna i innowacyjna
 • Zasady dla przedsiębiorstw (polityka)
 • Inteligentne specjalizacje
 • Inteligentny rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą i strategie innowacyjne w kontekście regionalnym
 • Inteligentne sieci korporacyjne i klastry: łączenie biznesu i podmiotów publicznych
 • Inne, związane z nowymi wyzwaniami w polityce gospodarczej

2) Nowe Wyzwania w Biznesie

 • Nowe wyzwania w przedsiębiorczości
 • Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw
 • Nowe formy prowadzenia biznesu
 • Nowe finanse i rachunkowość w biznesie
 • Nowe zagrożenia w biznesie
 • Inne, związane z nowymi wyzwaniami w biznesie

3) Nowe Wyzwania w Zarządzaniu

 • Nowe problemy zarządzania
 • Nowe metody i narzędzia zarządzania
 • Nowe formy organizacji i zarządzania
 • Nowe zagrożenia w zarządzaniu
 • Nowe wyzwania w otoczeniu organizacji
 • Inne, związane z nowymi wyzwaniami w zarządzaniu