INE PAN

cognitione logo

wsb nlu

 

 

Zapraszają na

XVIII Międzynarodową Konferencję Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu

(EKONOMIA - ZARZĄDZANIE - FINANSE)

  Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu

pt.

Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne Wobec Wzmożonej Konkurencji oraz Wzrastających Wymagań Konsumentów

 

Pod Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

MNiSW

 

17-18 CZERWCA 2019

 

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

 

 

 Pałac Staszica 2


oraz

Czasopisma partnerskie:

JEMI (Web of Science)

(Web of Science)

WorldScientificJournal

 

CPCI Badge Monografie konferencyjne (Vol. 9 - Vol. 16) są indeksowane przez Web of Science. Kolejne są sukcesywnie oceniane przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

Słowo wstępne

Wzrastająca burzliwość otoczenia organizacji i procesy globalizacyjne, wymuszają na organizacjach poszukiwanie nowych sposobów odnoszenia sukcesu na rynku. Dotyczy to nie tylko organizacji działających dla zysku, ale również tych, które za cel stawiają sobie realizację celów społecznych. Stąd potrzeba organizacji konferencji naukowej, skierowanej do pracowników nauki i ludzi biznesu, którzy potrafią zdiagnozować bieżące problemy i wyzwania związane ze współczesnymi problemami ekonomiczno-gospodarczymi, dotyczącymi zarządzania i finansów. Tylko kompleksowe (z perspektywy makro i mikro) oraz interdyscyplinarne spojrzenie na problemy związane z zarządzaniem organizacjami for- i non-profit daje szanse na pełne zrozumienie ich funkcjonowania w otoczeniu.

Cel konferencji

 • stworzenie możliwości dyskusji,
 • prezentacja i upowszechnianie wyników badań i wdrożeń biznesowych,
 • integracja środowiska ludzi nauki i praktyki biznesowej.

Obszary tematyczne

1) Nowe Wyzwania dla Polityki Gospodarczej:

 • Polityki makroekonomiczne
 • Polityka regionalna i innowacyjna
 • Zasady dla przedsiębiorstw (polityka)
 • Inteligentne specjalizacje
 • Inteligentny rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą i strategie innowacyjne w kontekście regionalnym
 • Inteligentne sieci korporacyjne i klastry: łączenie biznesu i podmiotów publicznych

2) Nowe Wyzwania w Biznesie

 • Nowe wyzwania w przedsiębiorczości
 • Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw
 • Nowe formy prowadzenia biznesu
 • Nowe finanse i rachunkowość w biznesie
 • Nowe zagrożenia w biznesie
 • Inne, związane z nowymi wyzwaniami w biznesie

3) Nowe Wyzwania w Zarządzaniu

 • Nowe problemy zarządzania
 • Nowe metody i narzędzia zarządzania
 • Nowe formy organizacji i zarządzania
 • Nowe zagrożenia w zarządzaniu
 • Nowe wyzwania w otoczeniu organizacji
 • Inne, związane z nowymi wyzwaniami w zarządzaniu

 

Pozostałe

 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne jako obiekt badań
 • Współczesne narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne w gospodarce rynkowej
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne - aspekty sektorowe i przemysłowe
 • Nauki społeczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki,
 • Nowe koncepcje, tendencje i wyzwania w ekonomii,
 • Procesy globalizacji,
 • Inne, związane z ekonomią, zarządzaniem i finansami.