Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Centrum PUCP, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú wraz z Partnerami
zapraszają na polsko-peruwiańską

 

 

 

Dołącz do konferencji     Zapisz się!

 


Honorowymi Gośćmi będą między innymi

 

Dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ
Jagiellonian University, Poland

Prof. dr hab. Marian Gorynia
President of the Polish Economic Society, Poland

Prof. Percy Marquina
General Director
Centrum PUCP; Pontificia Universidad Católica del Peru, Lima, Perú

Prof. Enrique Mu
Carlow University, USA

Prof. dr hab. Mieczysław Morawski
Warsaw University of Technology, Poland

Rozann W. Saaty
Creative Decision Foundation, USA

John Saaty
Decision Lens, USA

 

Panel Plenarny Gości Honorowych

Prof. dr hab. Marian Gorynia
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Gospodarka po pandemii – kontynuacja czy zwrot strategiczny?
Prof. Percy Marquina
General Director, Centrum PUCP; Pontificia Universidad Católica del Peru, Lima, Perú
The challenges of social responsibility
Dr hab. Wiktor Adamus, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński
Smart City (Compact City) nowym wyzwaniem w zarządzaniu miastem
Prof. dr hab. Mieczysław Morawski
Politechnika Warszawska
Transformacja cyfrowa inteligentnych przedsiębiorstw. Rekomendacje dla rozwoju miast

 

Panel Plenarny Biznesowy

Rozann W. Saaty
Creative Decision Foundation, USA
What is AHP? Origins, state of the art, applications
Prof. Enrique Mu
Carlow University, USA
Dr Anna Florek-Paszkowska
CENTRUM Católica Graduate Business School, PUCP, Lima, Peru
John Saaty
Decision Lens, USA
Decision Lens

 


 

Słowo wstępne

Wzrastająca burzliwość otoczenia i procesy globalizacyjne, wymuszają na podmiotach poszukiwanie nowych sposobów odnoszenia sukcesu na rynku. Dotyczy to nie tylko podmiotów działających dla zysku, ale również tych, które za cel stawiają sobie realizację celów społecznych. Stąd potrzeba organizacji konferencji naukowej, skierowanej do pracowników nauki i ludzi biznesu, którzy potrafią zdiagnozować bieżące problemy i wyzwania związane ze współczesnymi problemami ekonomiczno-gospodarczymi, w tych dotyczących zarządzania i finansów. Tylko kompleksowe (z perspektywy makro i mikro) oraz interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczno-gospodarcze daje szanse na pełne ich zrozumienie.

 

Cel konferencji

 • Prezentacja i upowszechnianie wyników badań i wdrożeń biznesowych,
 • Integracja środowiska ludzi nauki i praktyki biznesowej,
 • Stworzenie możliwości dyskusji.

 

Obszary tematyczne

1) Polityka Gospodarcza Wobec Transformacji Cyfrowej i Zjawisk Kryzysowych
 • Polityki makroekonomiczne
 • Polityka regionalna i innowacyjna
 • Polityka wsparcia przedsiębiorstw
 • Inteligentne specjalizacje
 • Inteligentny rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą i strategie innowacyjne w kontekście regionalnym
 • Inteligentne sieci korporacyjne i klastry: łączenie biznesu i podmiotów publicznych
 • Inne, związane z polityką gospodarczą
2) Wyzwania w Biznesie
 • Nowe wyzwania w przedsiębiorczości
 • Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw
 • Nowe formy prowadzenia biznesu
 • Nowe finanse i rachunkowość w biznesie
 • Nowe zagrożenia w biznesie
 • Inne, związane z nowymi wyzwaniami w biznesie
3) Wyzwania w Zarządzaniu
 • Nowe problemy zarządzania
 • Nowe metody i narzędzia zarządzania
 • Nowe formy organizacji i zarządzania
 • Nowe zagrożenia w zarządzaniu
 • Nowe wyzwania w otoczeniu organizacji
 • Inne, związane z nowymi wyzwaniami w zarządzaniu