INE PAN

cognitione logo

wsb nlu

 

 

Zapraszają na

XVIII Międzynarodową Konferencję Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu

(EKONOMIA - ZARZĄDZANIE - FINANSE)

p.t.

Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne Wobec Wzmożonej Konkurencji oraz Wzrastających Wymagań Konsumentów

Pod Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MNiSW

 

17-18 CZERWCA 2019

Pałac Staszica w Warszawie

 Pałac Staszica 2


oraz

Konkurs czasopisma JEMI (Web of Science)

CPCI Badge Monografie konferencyjne (Vol. 9 - Vol. 16) są indeksowane przez Web of Science. Kolejne są sukcesywnie oceniane przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

Słowo wstępne

Wzrastająca burzliwość otoczenia organizacji i procesy globalizacyjne, wymuszają na organizacjach poszukiwanie nowych sposobów odnoszenia sukcesu na rynku. Dotyczy to nie tylko organizacji działających dla zysku, ale również tych, które za cel stawiają sobie realizację celów społecznych. Stąd potrzeba organizacji konferencji naukowej, skierowanej do pracowników nauki i ludzi biznesu, którzy potrafią zdiagnozować bieżące problemy i wyzwania związane ze współczesnymi problemami ekonomiczno-gospodarczymi, dotyczącymi zarządzania i finansów. Tylko kompleksowe (z perspektywy makro i mikro) oraz interdyscyplinarne spojrzenie na problemy związane z zarządzaniem organizacjami for- i non-profit daje szanse na pełne zrozumienie ich funkcjonowania w otoczeniu.

Cel konferencji

 • stworzenie możliwości dyskusji,
 • prezentacja i upowszechnianie wyników badań i wdrożeń biznesowych,
 • integracja środowiska ludzi nauki i praktyki biznesowej,
 • prezentowane referaty zostaną poddane recenzji, zarówno przed ich publikacją, jak również podczas konferencji przez zaproszonych pracowników naukowych. 

Obszary tematyczne

I. Organizacje komercyjne i niekomercyjne jako obiekt badań

II. Współczesne narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi

III. Organizacje komercyjne i niekomercyjne w gospodarce rynkowej

IV. Organizacje komercyjne i niekomercyjne - aspekty sektorowe i przemysłowe

Dodatkowo:

 • nauki społeczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki,
 • nowe koncepcje, tendencje i wyzwania w ekonomii,
 • procesy globalizacji,
 • rozwój lokalny i regionalny,
 • metody i narzędzia zarządzania,
 • współczesne wyzwania dla marketingu w powiązaniu z zarządzaniem,
 • finansowe aspekty organizacji,
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami non-profit,
 • inne, związane z ekonomią, zarządzaniem i finansami.