Ważne terminy :

  • 30.12.2018 (przedłużone do 30.01.2019) – rejestracja i przesłanie abstraktów (Strefa Autora)
  • 30.03.2019 – przesłanie artykułu (Strefa Autora) w języku polskim lub angielskim (niezależnie, monografia zawsze publikowana jest w j. angielskim). Termin tłumaczenia artykułów podany jest niżej.
  • 30.04.2019 - akceptacja lub odrzucenie artykułu po recenzji (Strefa Autora)
  • 07.05.2019 - wniesienie opłaty konferencyjnej
  • 30.05.2019 – poprawiony tekst w języku polskim lub angielskim (Strefa Autora)
  • 15.06.2019 - przetłumaczony tekst na język angielski,  jeśli był nadesłany w języku polskim (Strefa Autora)
  • 17-18.06.2019 - Konferencja w Pałacu Staszica w Sali Lustrzanej, Warszawa, ul. Nowy Świat 72