Ważne terminy :

  • 30.07.2021 – rejestracja i przesłanie abstraktów (mogą być w języku polskim) (Strefa Autora)
  • 30.07.2021 – przesłanie artykułu (Strefa Autora) w języku polskim lub angielskim (niezależnie, artykuły publikowane są zawsze w j. angielskim). Termin tłumaczenia artykułów podany jest niżej.
  • wniesienie opłaty konferencyjnej po akceptacji artykułu
  • 15.08.2021 - akceptacja, korekty lub odrzucenie artykułu po recenzji (Strefa Autora)
  • 30.08.2021 – poprawiony tekst w języku polskim lub angielskim (Strefa Autora)
  • 15.09.2021 - przetłumaczony tekst na język angielski,  jeśli był nadesłany w języku polskim (Strefa Autora)
  • 25.10.2021 - Konferencja