XVI KONFERENCJA PRACOWNIKÓW NAUKI I LUDZI BIZNESU

pt. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów

19 - 20 czerwca 2017

Dane Uczestnika *
Tytuł
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Instytucja *
Nazwa
Katedra
Adres
Telefon
Fax
NIP
Osoba Fizyczna *
Imię
Nazwisko
Adres zameldowania
Obecność *
2 dni: 19-20.06.2017
1 dzień: 19.06.2017
1 dzień: 20.06.2017
Nieobecny
Referat *
Tytuł Artykułu
Krótkie Streszczenie

Zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję