XVII KONFERENCJA PRACOWNIKÓW NAUKI I LUDZI BIZNESU

pt. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów

18 - 19 czerwca 2018

Dane Uczestnika *
Tytuł
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Instytucja *
Nazwa
Jednostka organizacyjna
Adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto)
Telefon
Fax
NIP
Obecność *
2 dni: 18-19.06.2018
1 dzień: 18.06.2018
1 dzień: 19.06.2018
Nieobecny
Artykuł *
Tytuł Artykułu
Cel
Podejście badawcze / metody
Wyniki
Implikacje praktyczne i badawcze
Oryginalność / wartość
Słowa kluczowe
Współautorzy

Współautor

Dane Uczestnika *
Tytuł
Imiê
Nazwisko
E-mail
Telefon
Instytucja *
Nazwa
Jednostka organizacyjna
Adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto)
Telefon
Fax
NIP
Obecność *
2 dni: 18-19.06.2018
1 dzieñ: 18.06.2018
1 dzieñ: 19.06.2018
Nieobecny

Współautor

Dane Uczestnika *
Tytuł
Imiê
Nazwisko
E-mail
Telefon
Instytucja *
Nazwa
Jednostka organizacyjna
Adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto)
Telefon
Fax
NIP
Obecność *
2 dni: 18-19.06.2018
1 dzieñ: 18.06.2018
1 dzieñ: 19.06.2018
Nieobecny

Współautor

Dane Uczestnika *
Tytuł
Imiê
Nazwisko
E-mail
Telefon
Instytucja *
Nazwa
Jednostka organizacyjna
Adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto)
Telefon
Fax
NIP
Obecność *
2 dni: 18-19.06.2018
1 dzieñ: 18.06.2018
1 dzieñ: 19.06.2018
Nieobecny

Współautor

Dane Uczestnika *
Tytuł
Imiê
Nazwisko
E-mail
Telefon
Instytucja *
Nazwa
Jednostka organizacyjna
Adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto)
Telefon
Fax
NIP
Obecność *
2 dni: 18-19.06.2018
1 dzieñ: 18.06.2018
1 dzieñ: 19.06.2018
Nieobecny

Współautor

Dane Uczestnika *
Tytuł
Imiê
Nazwisko
E-mail
Telefon
Instytucja *
Nazwa
Jednostka organizacyjna
Adres (ulica i numer, kod pocztowy, miasto)
Telefon
Fax
NIP
Obecność *
2 dni: 18-19.06.2018
1 dzieñ: 18.06.2018
1 dzieñ: 19.06.2018
Nieobecny


Pozostało: 5
Jak dowiedział(a) się Pan/Pani o Konferencji?
na uczelni
z Internetu
od współpracowników/znajomych
inne, jakie?

Zapoznałem się z REGULAMINEM KONFERENCJI i go akceptuję