Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands

Do tej pory ukazały się w ramach organizowanych konferencji następujące tomy monografii (w formie drukowanej i online). Numery ISSN (wersja print) 2543-540X oraz ISSN (wersja online) 2543-5388

 

Monografie konferencyjne (Vol. 9 - Vol. 16) są indeksowane przez Web of Science Core Collection. Bieżąca i kolejne są oceniane każdego roku przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

monografia vol17

VOLUME 17

Nalepka, A., & Ujwary-Gil, A. (Eds.). (2018). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands. Warsaw: Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione"; Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy.

 
monografia vol16

VOLUME 16

Nalepka, A., & Ujwary-Gil, A. (Eds.). (2017). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands. Warsaw: Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences; Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Univeristy; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione".

 

monografia vol15 VOLUME 15
Nalepka A., & Ujwary-Gil, A. (Eds). (2016). Business and Non-profit Organizations Facing Increas,ed Competitions and Growing Customers' Demands. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione".

monografia vol14 VOLUME 14
Nalepka, A., & Ujwary-Gil, A. (Eds). (2015). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione".

monografia vol13 VOLUME 13
Nalepka, A., & Ujwary-Gil, A. (Eds). (2014). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.
monografia vol12 VOLUME 12
Nalepka, A., & Ujwary-Gil, A. (Eds.). (2013). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

monografia vol11 VOLUME 11
Nalepka, A., & Ujwary-Gil, A. (Eds.). (2012). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands. WSB-NLU, Nowy SaczNowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

monografia vol10 VOLUME 10
Nalepka, A., & Ujwary-Gil, A. (Eds.). (2011). Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

monografia vol9

VOLUME 9

Nalepka, A., & Ujwary-Gil, A. (Red.). (2010). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

monografia vol8

VOLUME 8

Nalepka, A., & Ujwary-Gil, A. (Red.). (2009). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

monografia vol7

VOLUME 7

Nalepka, A. (Red.). (2008). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

monografia vol6 VOLUME 6
Nalepka, A. (Red.). (2007). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

monografia vol5 VOLUME 5
Nalepka A. (Red.). (2006). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkure,ncji i rosnących wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

monografia vol4 VOLUME 4
Nalepka, A. (Red.). (2005). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

monografia vol3 VOLUME 3
Nalepka, A. (Red.). (2004). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów. Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu.

monografia vol2 VOLUME 2
Nalepka, A. (Red.). (2003). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów. Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu.

monografia vol1 VOLUME 1
Nalepka, A. (Red.). (2002). Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów. Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu.