Monografia oraz czasopismo partnerskie JEMI

Planowna jest monografia wydawnictwa Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), próg I z Listy Wydawnictw punktowanych MNiSW (20 pkt/rozdział)

Poprzednie monografie:

Monografia 2020 2

Ujwary-Gil, A., & Gancarczyk, M. (Eds.). (2020). New Challenges in Economic Policy, Business, and Management. Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences.

 
Monografia 1 2019

Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N.R. (Eds.). (2019). Network, Innovation, and Competence-based Economy. Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences.

 
Monografia 2 2019

Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N.R. (Eds.). (2019). Organizations in the Face of Growing Customer Demand and Competition in the Market. Warsaw: Institute of Economic, Polish Academy of Sciences.

 

Czasopismo partnerskie:

JEMI (Web of Science)