Monografia (Springer)

Planowna jest monografia pt. Smart Specialization for Entrepreneurial Growth and Regional Innovation

Obszary tematyczne:

  1. Regional and innovation policies focused on smart specialization: comparative research and regional case studies
  2. Smart enterprise growth, knowledge governance, and innovation strategies in the regional context
  3. Smart enterprise networks and clusters: linking the business and public actors

Springer

Monografia pokonferencyjna (Web of Science), główny wydawca INE PAN

monografia vol17

Czasopisma partnerskie:

JEMI (Web of Science)

(Web of Science)

 

SE grafika

WorldScientificJournal