• nadesłanie do 30.06.2022 - karty zgłoszenia uczestnictwa (może być w języku polskim) z abstraktem (opcjonalnie) - link do FORMULARZA
 • nadesłanie do 30.07.2022 artykułu w języku polskim lub angielskim (mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Niezależnie, artykuły zawsze publikowane są w języku angielskim.
 • recenzja artykułu do 15.09.2022
 • poprawiony tekst w języku angielskim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) po uwzględnieniu uwag recenzentów do dnia 30.09.2022
 • Opłaty konferencyjne do dnia 20.10.2022:
 • Pełny udział - 1700 zł/osoby (opłata nie obejmuje noclegów, przejazdu, lista hoteli zob. Travel and hotels)
 • Tylko publikacja - 1070 zł/autora i każdego z współautorów
 • Tylko udział w konferencji - 700 zł/osoby (opłata nie obejmuje noclegów, przejazdu, lista hoteli zob. Travel and hotels)
 • Uczestnictwo online - 400 zł
  Rachunek bankowy: Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę "Cognitione", Bohaterów Tobruku 5, 34-400 Nowy Targ
  87 1020 3466 0000 9102 0117 8060
  z dopiskiem - 21 Konferencja plus imię i nazwisko uczestnika
 • szczegółowe informacje dotyczące planu wystąpień zostaną przekazane w terminie późniejszym (wystąpienia odbywają się w języku polskim i angielskim),
 • artykuły ukażą się głównie w recenzowanych monografiach pod koniec 2022 r. w wydawnictwie Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), lista MNiSW poziom  I (rozdział 20 pkt). Dodatkowo, Redakcje partnerskich czasopism wystosują zaproszenie do autorów wybranych tekstów.

 

Uwagi edytorskie

Artykuł należy dostarczyć w formie elektronicznej (Microsoft Word). Standardowa strona formatu A4 ze standardowymi marginesami (2,5cm). Tekst pisany czcionką Times New Roman – 12 pkt., odstępy między wierszami 1,0. Tytuł referatu pogrubiony 14 pkt. Przypisy bezpośrednio w tekście, np. (Nowak, 2015 lub Nowak & Nowak, 2016). Objętość tekstu 15-20 stron (6000 - 8000 wyrazów). Jeśli manuskrypt zwiera wykresy, grafikę, należy dołączyć osobne, edytowalne pliki. Streszczenie wraz z tytułem na początku artykułu. Na końcu Nota(y) biograficzna(e). Opublikowane poprzednie monografie znajdują się w menu "Monografie". Obowiązuje edycja, jak dla monografii z 2021 roku. OBOWIĄZUJE UKŁAD ARTYKUŁU załączony poniżej.

 

Przesłanie oświadczenia dla autorów

Oświadczenie należy oddać podczas konferencji, lub podpisane przesłać jako zeskanowany dokument na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Polityka i zasady etyczne publikowania

Do oceny każdej zgłoszonej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Przyjętym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Publikacja zostanie zakwalifikowana/odrzucona w przypadku spełnienia/niespełnienia kryteriów merytorycznych i redakcyjnych. Wydawcy mają surową politykę w sprawie plagiatu. Sprawdzamy wszelkie problemy związane z plagiatem za pomocą dwóch metod: narzędzie do zapobiegania plagiatowi (plagiat.pl) i procesu recenzyjnego. Wszystkie zgłoszenia będą sprawdzane przez Plagiat.pl, zanim zostaną przesłane do recenzentów.

Podobnie jak w wielu innych czasopismach, Redakcja: "Postępuje zgodnie z zasadami pisarstwa akademickiego i etyki akademickiej, zgodnie z pracami M. Roiga (2003; 2006) Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing, dostępny w Internecie pod adresem http://www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf. Sugerujemy, aby wszyscy potencjalni uczestnicy konferencji, recenzenci i czytelnicy stosowali się do tych wskazówek, aby uniknąć nieporozumień w piśmie akademickim. Redaktorzy i recenzenci będą anonimowo oceniać wszystkie manuskrypty zgodnie ze wskazówkami wyraźnie wyróżnionymi przez COPE http://publicationethics.org.

 

Ghostwriting and guest authorship

"Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja zobowiązuje autorów do przesłania podpisanego w tej sprawie oświadczenia" (Ministwerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).