OBOWIĄZUJE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM 19-ej KONFERENCJI

Zachęcamy do współautorstwa z zagranicznymi autorami. 

 • nadesłanie do 15.12.2019 - przedłużenie do 31.12.2019 karty zgłoszenia (może być w języku polskim) z abstraktem (Strefa Autora, należy wypełnić online). 
 • nadesłanie do 31.01.2020 artykułu w języku polskim lub angielskim. Niezależnie, artykuły zawsze publikowane są w języku angielskim. Termin przetłumaczenia artykułu jest podany niżej.
 • akceptacja/korekty/odrzucenie artykułu po recenzji do 29.02.2020
 • poprawiony tekst w języku polskim lub angielskim po uwzględnieniu uwag recenzentów via Strefa Autora do dnia 15.03.2020.
 • przetłumaczony tekst na język angielski (jeśli był nadesłany w języku polskim) do dnia 30.03.2020,
 • wniesienie opłaty konferencyjnej dotyczącej autora i współautorów do 07.03.2020, wynoszącej 1070  /autora/współautora (opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów ani dojazdów) na
  Rachunek bankowy: Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę "Cognitione", os.Bohaterów Tobruku 5, 34-400 Nowy Targ
  87 1020 3466 0000 9102 0117 8060
  z dopiskiem - 19-ta Konferencja plus imię i nazwisko uczestnika
 • szczegółowe informacje dotyczące planu wystąpień zostaną przekazane w terminie późniejszym (wystąpienia odbywają się w języku polskim i angielskim),
 • artykuły ukażą się w recenzowanych monografiach na przełomie października/listopada 2020 w wydawnictwie Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (INE PAN), lista MNiSW poziom  I (rozdział 20 pkt).

 

Uwagi edytorskie

Artykuł należy dostarczyć w formie elektronicznej (Microsoft Word). Standardowa strona formatu A4 ze standardowymi marginesami (2,5cm). Tekst pisany czcionką Times New Roman – 12 pkt., odstępy między wierszami 1,0. Tytuł referatu pogrubiony 14 pkt. Przypisy bezpośrednio w tekście, np. (Nowak, 2015 lub Nowak & Nowak, 2016). Jeśli referat zawiera wykresy, grafikę, należy dołączyć pliki źródłowe. Tabele tytułujemy na początku – podajemy źródło pod tabelą, natomiast podpisy i źródło pod rysunkami. Objętość nie mniej i nie więcej niż 10-13 stron. Streszczenie wraz z tytułem na początku artykułu. Na końcu Nota(y) biograficzna(e). Opublikowane poprzednie monografie znajdują się w menu "Monografie". Obowiązuje edycja, jak dla monografii z 2019 roku. OBOWIĄZUJE UKŁAD ARTYKUŁU załączony poniżej.

Przesłanie oświadczenia dla autorów

Oświadczenie należy oddać podczas konferencji, lub podpisane przesłać jako zeskanowany dokument na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz oświadczenia znajduje się tutaj

Układ treści artykułu znajduje się tutaj

Formularz recenzji znajduje się tutaj

Regulamin Konferencji znajduje się  tutaj tutaj

APA STYLE  znajduje się tutaj

Polityka i zasady etyczne publikowania

Do oceny każdej zgłoszonej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Przyjętym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Publikacja zostanie zakwalifikowana/odrzucona w przypadku spełnienia/niespełnienia kryteriów merytorycznych i redakcyjnych. Wydawcy mają surową politykę w sprawie plagiatu. Sprawdzamy wszelkie problemy związane z plagiatem za pomocą dwóch metod: narzędzie do zapobiegania plagiatowi (plagiat.pl) i procesu recenzyjnego. Wszystkie zgłoszenia będą sprawdzane przez Plagiat.pl, zanim zostaną przesłane do recenzentów.

Podobnie jak w wielu innych czasopismach, Redakcja:

"Postępuje zgodnie z zasadami pisarstwa akademickiego i etyki akademickiej, zgodnie z pracami M. Roiga (2003; 2006) Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing, dostępny w Internecie pod adresem http: // www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf.

Sugerujemy, aby wszyscy potencjalni uczestnicy konferencji, recenzenci i czytelnicy stosowali się do tych wskazówek, aby uniknąć nieporozumień w piśmie akademickim.

Redaktorzy i recenzenci będą anonimowo oceniać wszystkie manuskrypty zgodnie ze wskazówkami wyraźnie wyróżnionymi przez COPE http://publicationethics.org.

Ghostwriting and guest authorship

"Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja zobowiązuje autorów do przesłania podpisanego w tej sprawie oświadczenia" (Ministwerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).